KĀ IZGATAVOT SVĒTKU VAINAGU MĀJAS DEKORĒŠANAI

KĀ IZGATAVOT SVĒTKU VAINAGU MĀJAS DEKORĒŠANAI

Ziemassvētku laiks ir viens no īpašākajiem brīžiem gadā. Ziemassvētkus svinam ziemā, kad ātri iestājas tumsa! Kādēļ gan neizmantot tumsu savā labā un neiedegt Ziemassvētku garu ar pašizgatavotu svētku rotājumu? Esam radījuši lielisku Ziemassvētku tradīciju un pilnveidojuši stilu un izmēru, lai šogad radītu grandiozitātes sajūtu! Ceram, ka tas izgaismos jūsu svētkus (un mājas!), tāpat kā tas sniedz gaismu arī mums.

Nepieciešamie instrumenti

18V ONE+™ akumulatora bezsuku urbjmašīna/skrūvgriezis

18V ONE+™ akumulatora ekscentra slīpmašīna

18V ONE+™ akumulatora daudzfunkcionālais instruments

18V ONE+™ akumulatora 190 mm kombinētais bīdāmais leņķzāģis

Nepieciešamie materiāli

Divas 61 cm x 61 cm finiera plāksnes

Cilindriskās tapas

Stiepļu režģis

Krāsa (tonis pēc jūsu izvēles)

Lampiņu virtene

Egļu zari

1. SOLIS

Izveidojiet cirkuli. No vienas 61 cm x 61 cm finiera plāksnes nozāģējiet 40,6 cm garu dēlīti. Vienā galā izurbiet 2,5 cm diametra atveri skrūvei. Tā būs jūsu centrālās ass atvere. Pēc tam 10,2 cm, 12,7 cm, 22,9 cm un 30,5 cm attālumā no centrālās ass atveres izurbiet tik lielas atveres, lai tajās varētu ievietot zīmuli.

2. SOLIS

Image2.jpg

Precīzi nomēriet 61 cm x 61 cm finiera plākšņu viduspunktu. Piestipriniet cirkuli finiera plāksnes viduspunktā, ieskrūvējot skrūvi centrālās ass atverē. Nepievelciet skrūvi, lai nodrošinātu cirkuļa kustību pa apli. Ievietojiet zīmuli atverē, kas atrodas 30,50 cm attālumā no centra, un uzvelciet ārējo apli. Pēc tam atkārtojiet darbību ar 10,2 cm atveri, lai uzvilktu iekšējo apli. Atvienojiet cirkuli un piestipriniet to otras 61 cm x 61 cm plāksnes viduspunktā. Pēc tam ievietojiet zīmuli divās vēl neizmantotajās atverēs un uzvelciet ārējo un iekšējo apli.

3. SOLIS

Image3.jpg

Ar figūrzāģi izzāģējiet vienu no gredzeniem, pēc tam noslīpējiet tā raupjās malas.

4. SOLIS

Image4.jpg

Ar urbjmašīnas palīdzību izveidojiet 6,4 mm finiera gredzenā dekoratīvo atveru rakstu. Mēs izmantojām 12,7 mm un 4,8 mm urbi. Lai novērstu gredzena aizmugures daļas pārmērīgu sašķelšanos urbšanas laikā, novietojiet zem tā finiera atgriezumus. Tādējādi aizsargāsiet arī sava darbgalda virsmu. Noslīpējiet raupjās malas.

5. SOLIS

Image5.jpg

Izmantojot leņķzāģi, sazāģējiet 1,27 cm diametra tapas sešpadsmit 5,1 cm garās tapās. Vienmērīgi izvietojiet tapas 1,27 cm attālumā no iekšējās malas. Piestipriniet tapas pie 6,4 mm finiera gredzena. To varat paveikt, izmantojot skavotāju vai urbi un skrūves. Izmantojot urbi un skrūves, pirms skrūvju ieskrūvēšanas izurbiet skrūvju atveres.

6. SOLIS

Image6.jpg

Novietojiet 6,4 mm finiera gredzenu uz 12,7 mm finiera gredzena. Pārliecinieties, ka abi gredzeni savā starpā ir nocentrēti. Ar zīmuli apvelciet tapu galu kontūras. Lai vēlākā posmā atvieglotu 6,4 mm finiera gredzena novietošanu, veiciet atsauces atzīmi uz vienas no tapām un 12,7 mm finiera gredzena. Noņemiet 6,4 mm finiera gredzenu, pēc tam atzīmējiet katras tapas kontūras viduspunktu. Ar 4,8 mm urbi katrā kontūrā izurbiet skrūvju atveri. Nogruntējiet un nokrāsojiet katru gredzenu atbilstoši savām vēlmēm. Obligāti pēc katras kārtas atjaunojiet tapas kontūras.

7. SOLIS

Image7.jpg

Ar leņķzāģi sazāģējiet 1x2 formāta dēlīšus 25,4 cm garumā. Vienmērīgi izvietojiet tos uz 12,7 mm gredzena, nenosedzot iepriekš izurbtās skrūvju atveres. Piestipriniet dēlīšus ar skavotāju un 2,5 cm skavām.

8. SOLIS

Image8.jpg

Novietojiet 6,4 mm finiera gredzenu uz 12,7 mm finiera gredzena. Vadieties pēc atsauces atzīmēm, lai novietotu gredzenu tajā pašā pozīcijā, kā iepriekš. Kopā ar asistentu apgrieziet gredzenus, neļaujot 6,4 mm finiera gredzenam izkustēties.

9. SOLIS

Image9.jpg

Ar 3,2 mm urbi caur 12,7 mm gredzena skrūvju atverēm izurbiet tapās skrūvju atveres. Piestipriniet 12,7 mm gredzenu pie 6,4 mm gredzena, izmantojot 3,8 cm skrūves.

10. SOLIS

Image10.jpg

Sagrieziet stiepļu režģi nedaudz mazākā izmērā par 12,7 mm gredzenu. Piestipriniet stiepļu režģi ar skavotāju, atstājot brīvu ārējo malu egļu zaru ievietošanai.

11. SOLIS

Image11.jpg

Aptiniet lampiņu virteni ap tapām.

12. SOLIS

Image12.jpg

Ievietojiet un piestipriniet zarus.

13. SOLIS

Image13.jpg

Piekariet vainagu vēlamajā vietā, savienojiet virteni ar strāvas avotu un izbaudiet priecīgus Ziemassvētkus!

Neaizmirstiet mūs atzīmēt savos meistarošanas projektos, izmantojot atzīmi @ryobilatvija