Konfidencialitātes politika

ROBOYAGI™ lietotnes konfidencialitātes politika

 

 1. KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

 

Techtronic Industries UK Limited (turpmāk „mēs”, „mūsu” vai „mums”) apņemas aizsargāt un ievērot jūsu konfidencialitāti.

Šī konfidencialitātes politika nosaka jūsu personas datu apkopošanas, uzglabāšanas, apstrādāšanas un kopīgošanas mērķus un iemeslus. Mēs vienmēr atklāti sniegsim jums informāciju par jūsu personas datu izmantošanu. Šajā paziņojumā ir norādītas arī jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem.

Piemērojamo datu aizsardzības likumu prasību izpildei (tostarp Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību izpildei) visu mūsu apkopojamo, apstrādājamo un uzglabājamo personas datu pārzinis ir Techtronic Industries UK Limited, kas reģistrēts adresē Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ.

Ja jums ir kādi jautājumi par konfidencialitātes politiku vai jūsu tiesībām saistībā ar šo politiku, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu konfidencialitātes pārvaldnieku:

Techtronic Industries UK Ltd
Unit 3 Globeside Business Park
Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ
England

 

 1. PAR JUMS APKOPOTĀ INFORMĀCIJA

 

Personas dati, ko mēs apkopojam no jums/par jums ietver:

 • vārdu;
 • e-pasta adresi;
 • informāciju par ROBOYAGI™ lietošanas veidu, laiku un biežumu;
 • informāciju par ROBOYAGI™ lietošanas vietu (ja izmantojat šādu pakalpojumu ROBOYAGI™ lietotnē)
 1.  
 2. JŪSU INFORMĀCIJAS APKOPOŠANA

 

Mēs varam apkopot informāciju par jums dažādos veidos, tostarp:

 

 • kad mūsu sistēmā izveidojat kontu;

 

 • izmantojat mūsu ROBOYAGI™ lietotni produktu lietošanas ietvaros;

 

 • piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei vai mūsu ROBOYAGI™ lietotnei;

 

 • abonējat mūsu informatīvo izdevumu;

 

 • reģistrējat savu ROBOYAGI™ produktu mūsu sistēmā vai reģistrējat produktu pagarinātās garantijas saņemšanai;

 

 • sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu;

 

 • piedalāties kādā no mūsu konkursiem, akcijām vai aizpildāt aptauju;

 

 • sazināties ar mums pa e-pastu, tālruni, sociālajos tīklos, izveidojat kontu mūsu sistēmā vai sazināties citādā veidā. Tā ir informācija, kuru jūs sniedzat, piedaloties konkursā, akcijā vai aptaujā, sazināties ar mums sociālajos tīklos (piemēram, pieminat/atzīmējat mūs vai sazināties ar privāto ziņu starpniecību), meklējot produktu, ziņojot par tīmekļa vietnes vai instrumentu kļūmi ar mūsu klientu apkalpošanas dienesta vai citas sociālo tīklu funkcijas starpniecību mūsu tīmekļa vietnē.

 

Informācija, kurus jūs mums sniedzat, cita starpā var iekļaut:

 

 • produkta identifikācijas datus (piemēram, sērijas ID);

 

 • produkta lietošanas datus (piemēram, lietošanas sākuma un beigu datums/laiks)

 

 

 1. JŪSU PERSONAS DATU KOPĪGOŠANA

 

Lai mēs varētu jums nodrošināt savus produktus un pakalpojumus, mēs kopīgojam jūsu personas datus ar mūsu uzticamajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem vai mūsu grupas uzņēmumiem, kā norādīts tālāk. Vienmēr, kad kopīgojam jūsu personas datus, mēs garantējam drošības pasākumus, kas uzliek par pienākumu iesaistītajām organizācijām glabāt jūsu datus drošībā un neizmantot jūsu personas datus saviem mārketinga mērķiem, ja vien neesat tam snieguši savu piekrišanu. Mēs nekādā gadījumā nepārdosim jūsu personas datus trešajai pusei.

Lai nodrošinātu produktu un pakalpojumu pasūtījumu izpildi

Mēs sadarbojamies ar dažāda veida uzticamiem pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina pakalpojumus mūsu vārdā. Kad jūs iegādājaties no mums produktus, pakalpojumus un izmantojat mūsu ROBOYAGI™ lietotni, šo pakalpojumu sniedzēju nodrošinātie pakalpojumi ietver ROBOYAGI™ lietotnes un datubāzes mitināšanu. Mūsu kā uzņēmuma likumīgajās interesēs ir sadarboties ar šiem pakalpojumu sniedzējiem, jo ​​mums var nebūt iespēja sniegt šos pakalpojumus. Visos gadījumos mēs nodrošināsim, ka pakalpojumu sniedzējs drīkst izmantot jūsu personas datus vienīgi mūsu pakalpojumu sniegšanai, nevis citiem mērķiem.

Cita veida profesionālie pakalpojumi

Mums var būt nepieciešamība atklāt jūsu personas datus saviem apdrošinātājiem gadījumos, kad tas ir nepieciešams saskaņā ar mūsu un apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja līgumattiecībām.

Mēs sadarbojamies ar rūpīgi izvērtētām trešajām pusēm, piemēram, mūsu klientu datubāzes mitināšanas pakalpojumu sniedzēju, mārketinga aģentūrām un reklāmas partneriem, kas palīdz mums nodrošināt jums patīkamu klientu apkalpošanas pieredzi.

Lai novērstu, atklātu noziegumu un izpildītu likuma prasības

Var būt arī citi gadījumi, kad mums ir juridisks pienākums kopīgot vai izpaust jūsu personas datus, piemēram, tiesībaizsardzības iestādēm vai valsts iestādēm, lai novērstu, atklātu noziegumu un izpildītu likuma prasības.

Starptautiskās grupas datu apstrāde un grupas struktūra

Mūsu grupa koplieto dažādas komercoperācijas un biznesa procesus.  Mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar jebkuru mūsu grupas dalībnieku, lai izpildītu mūsu līgumsaistības pret jums vai arī realizētu mūsu likumīgās intereses. Turklāt mēs esam noslēguši līgumu ar Techtronic Industries Co Limited, lai gūtu atbalstu ROBOYAGI™ lietotnes izstrādē un attīstībā, un šis uzņēmums pakalpojuma nodrošināšanai var apstrādāt jūsu personas datus mūsu vārdā.

Mēs varam kopīgot jūsu personas datus arī mūsu grupas struktūras izmaiņu gadījumā, piemēram:

 • mēs varam izlemt pārdot, nodot vai apvienot mūsu uzņēmuma vai līdzekļu daļas; vai arī mēs varam iegādāties citus uzņēmumus/apvienoties ar tiem. Jebkura šāda procesa ietvaros mēs varam kopīgot jūsu datus ar citām pusēm. Mēs to darīsim vienīgi, kad būsim saņēmuši iesaistīto pušu apstiprinājumu jūsu datu drošības un konfidencialitātes garantēšanai.
 • Ja mūsu uzņēmumu grupā notiks izmaiņas, tad arī citas puses varēs izmantot jūsu datus šajā paziņojumā par konfidencialitāti aprakstītajā veidā.

 

 1. DROŠĪBA

 

Mēs ļoti nopietni uztveram jūsu personas datu drošību.  Esam ieviesuši dažādas stratēģijas, kontroles, politikas un pasākumus, lai nodrošinātu jūsu datu drošību un rūpīgi pārraudzītu šos pasākumus.

 

 1. JŪSU DATU PĀRSŪTĪŠANA ĀRPUS EIROPAS

 

Mēs pārsūtīsim jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonai (EEZ) jūsu datu apstrādes nodrošināšanai. Mēs atrodamies Apvienotajā Karalistē. Lai gan mums ir Eiropas datu centri, visi jūsu dati var tikt apstrādāti Vācijā.

Mums var būt nepieciešamība arī pārsūtīt jūsu personas datus ārpus EEZ gadījumos, kad sadarbojamies ar piegādātāju vai trešo pusi, kas daļu personas datu apstrādā ārpus EEZ, kā minēts iepriekš.

Mēs varam pārsūtīt jūsu datus trešajām pusēm, ja tas ir juridiski nepieciešams vai ja mēs instruējam trešās puses apstrādāt jūsu datus atbilstoši mūsu norādījumiem, taču tas tiks veikts, strikti ievērojot piemērojamos normatīvos aktus. Šajā sakarā jūsu datus var apstrādāt arī mūsu personāls, mūsu meitasuzņēmumu personāls vai mūsu pakalpojumu piegādātājs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Tostarp personāls, kas cita starpā piedalās jūsu pasūtījuma izpildē, jūsu maksājuma apstrādē un atbalsta pakalpojumu sniegšanā.

Šajās valstīs (tostarp Honkongā) var nebūt Apvienotajai Karalistei un EEZ līdzvērtīgi datu aizsardzības likumi, tāpēc uz jūsu personas datiem var neattiekties līdzvērtīgs aizsardzības līmenis. Tomēr šādās situācijās mēs pārliecināsimies, ka visos jūsu personas datu pārsūtīšanas gadījumos uz valstīm ārpus EEZ attiecas atbilstoši drošības pasākumi, kas līdzvērtīgi EEZ un atbilst šajā paziņojumā par konfidencialitāti izklāstītajiem pamatprincipiem.

Ja vēlaties saņemt papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta šīs konfidencialitātes politikas augšdaļā.

 

 1. JŪSU PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS PERIODS

 

Kopumā mēs glabāsim jūsu personas datus vienīgi tik ilgi, cik tas būs nepieciešams šajā paziņojumā par konfidencialitāti aprakstītajiem mērķiem.  Tas nozīmē, ka glabāšanas periods būs atkarīgs no datu veida un apkopošanas/apstrādes iemesla.

 

Jūs varat dzēst savu kontu jebkurā brīdī, iesniedzot pieprasījumu.

 

 1. JŪSU TIESĪBAS

 

Piemērojamie datu aizsardzības likumi piešķir jums vairākas tiesības saistībā ar jūsu personas datiem. Jums ir tiesības:

 • pieprasīt mums neizmantot jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkiem;
 • noskaidrot kādus personas datus mēs par jums glabājam un noskaidrot to apstrādes veidu (atsevišķos gadījumos varat pieprasīt, lai mēs izsniedzam kopiju trešajai pusei);
 • pieprasīt mums labot vai atjaunināt jebkādas personas datu neprecizitātes;
 • pieprasīt dzēst personas datus atsevišķos (bet ne visos) gadījumos, kad mums nav pamatota iemesla turpināt jūsu datu izmantošanu;
 • pieprasīt uz laiku pārtraukt jūsu datu izmantošanu, ja uzskatāt, ka mums nav tiesības tos izmantot, vai arī liegt mums izmantot jūsu personas datus, ja mums nav pamatota iemesla turpināt jūsu datu izmantošanu; un
 • noteiktos gadījumos nepiekrist lēmumiem, kuru pamatā ir vienīgi automatizēta apstrāde (t.i., tiesības nepiekrist lēmumiem, kuru pamatā ir vienīgi algoritmu vai datoru apstrāde, neiekļaujot cilvēku).

Ja vēlaties sazināties saistībā ar savām tiesībām, lūdzu, izmantojiet kontaktinformāciju, kas norādīta šīs konfidencialitātes politikas augšdaļā.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību par to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus.  Varat sazināties ar savu vietējo datu aizsardzības uzraudzības iestādi (vietējo uzraudzības iestāžu sarakstam var piekļūt šeit: : http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 

 1. IZMAIŅAS MŪSU PAZIŅOJUMĀ PAR KONFIDENCIALITĀTI

 

Jebkādas izmaiņas, kuras turpmāk veiksim mūsu konfidencialitātes politikā, tiks publicētas šajā tīmekļa vietnē. Mēs nosūtīsim jums e-pasta ziņojumu, ja mums būs pieejama jūsu e-pasta adrese.  Lūdzu, regulāri pārskatiet informāciju, lai uzzinātu mūsu konfidencialitātes politikas atjauninājumus vai izmaiņas.

Šis paziņojums par konfidencialitāti pēdējo reizi tika atjaunināts 2018. gada 12. decembrī.